Rozcestnik • OSV >> Cvičení žactvo
sokol Králův Dvůr

oficiální webová prezentace

Sportovní a pohybové hry žactva


Od roku 2016, sportovní a pohybové hry žactva, nahradily původní oddíl gymnastiky. Důvodem bylo velké věkové rozpětí cvičenců a zároveň i klesající
zdatnost dětí.
Oddíl je jedním z nejpočetnějších v naší TJ, v současnosti má okolo 40 členů. Je určen jak děvčatům, tak chlapcům. Věkové rozmezí je od 5 do 15 let. 


Cvičení probíhá každé úterý od 17.30 do 19.00 hod. v místní sokolovně pod vedením zkušených cvičitelek Liběny Hanzalové a Daniely Horákové. Základ cvičitelského sboru se rozšířil o Libora Kalu, Jitku Polívkovou a  Elišku Veselou.


V jarních měsících využíváme hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhu, doskočiště a prostranství na stadionu. Naplňujeme představy všestranného sportovního i sociálního rozvoje osobnosti.

Kromě sportovních aktivit se během cvičebního roku koná i spousta kulturních akcí pro děti. Začátkem června už celkem tradičně probíhá přebor naší TJ v atletickém čtyřboji, za spolupráce a účasti žákovských složek všech oddílů.

Kontakty

Pokud by jste měli zájem se k nám připojit kontaktujte nás na níže uvedené!


kontakt
Cvičitelka
Jmeno: Liběna Hanzalová
Tel.: 604 702 320
E-mail: není uveden

kontakt
Cvičitel/ka
Jméno:
Tel.: 
E-mail: 

• Vyrobeno výhradně pro ůčely tohoto webu • Ondřej Kopřiva goudic.cz@gmail.com © 2011 •

cvicenizactvo_picture

Valid XHTML 1.0 Strict